Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 1    Размер: 427.38 KB

Шлем на щурмовак

CAC CA-15 'Kangaroo'

Су-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

Grumman F-11 Tiger

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-78 Starm

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-45 Shrike

Guided Bomb Unit-12

AGM-65 Maverick

Grumman А-6E Intruder

Як-130

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

North American T-2 Buckeye

Rafale B

Red Devil

Henschel Hs-129 B3

He-100 D-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Як-7Б

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Бронирана кола 39M CSABA

Red Fury

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AIM-9L

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: