Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 2    Размер: 443.38 KB

Me-410A-1 ( Hornisse )

Guided Bomb Unit-12

Rafale B

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman А-6E Intruder

Grumman F-11 Tiger

Henschel Hs-129 B3

North American T-2 Buckeye

AGM-45 Shrike

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AGM-78 Starm

Бронирана кола 39M CSABA

AIM-9L

AGM-65 Maverick

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Як-130

CAC CA-15 'Kangaroo'

Су-1

Шлем на щурмовак

Як-7Б

Red Devil

Яковлев Як-23

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: