Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 536.57 KB

Me-410A-1 ( Hornisse )

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-45 Shrike

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-78 Starm

North American T-2 Buckeye

Бронирана кола 39M CSABA

He-100 D-1

Шлем на щурмовак

Grumman А-6E Intruder

Як-130

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Rafale B

Guided Bomb Unit-12

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AIM-9L

Яковлев Як-23

Red Devil

Nakajima Ki.87

Як-7Б

Henschel Hs-129 B3

Red Fury

AGM-65 Maverick

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: