Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 536.57 KB

Як-7Б

Шлем на щурмовак

AGM-45 Shrike

North American T-2 Buckeye

Grumman F-11 Tiger

Rafale B

AIM-9L

Red Fury

Як-130

Grumman А-6E Intruder

Henschel Hs-129 B3

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Яковлев Як-23

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Бронирана кола 39M CSABA

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

He-100 D-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-65 Maverick

Су-1

Guided Bomb Unit-12

Nakajima Ki.87

AGM-78 Starm

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Devil

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

CAC CA-15 'Kangaroo'

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: