Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 6    Размер: 405.84 KB

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Як-7Б

AGM-78 Starm

Me-410A-1 ( Hornisse )

CAC CA-15 'Kangaroo'

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman А-6E Intruder

Шлем на щурмовак

Яковлев Як-23

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-65 Maverick

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman F-11 Tiger

Red Devil

Rafale B

Henschel Hs-129 B3

Бронирана кола 39M CSABA

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

North American T-2 Buckeye

He-100 D-1

AIM-9L

Як-130

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Су-1

Nakajima Ki.87

Guided Bomb Unit-12

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: