Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 6    Размер: 405.84 KB

North American T-2 Buckeye

Henschel Hs-129 B3

Grumman F-11 Tiger

Red Fury

AGM-45 Shrike

Як-130

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

CAC CA-15 'Kangaroo'

Шлем на щурмовак

Як-7Б

Red Devil

Me-410A-1 ( Hornisse )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-78 Starm

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Guided Bomb Unit-12

He-100 D-1

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Rafale B

Grumman А-6E Intruder

Су-1

Бронирана кола 39M CSABA

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: