Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 7    Размер: 421.74 KB

AGM-45 Shrike

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Me-410A-1 ( Hornisse )

AGM-65 Maverick

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Шлем на щурмовак

Су-1

Nakajima Ki.87

Rafale B

Red Devil

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-78 Starm

North American T-2 Buckeye

He-100 D-1

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman А-6E Intruder

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Guided Bomb Unit-12

CAC CA-15 'Kangaroo'

Henschel Hs-129 B3

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman F-11 Tiger

Як-7Б

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: