Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Instructions    Размер: 3.04 MB

Henschel Hs-129 B3

Grumman А-6E Intruder

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-78 Starm

Як-130

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AIM-9L

Red Fury

Nakajima Ki.87

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

He-100 D-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

Rafale B

Red Devil

Як-7Б

Grumman F-11 Tiger

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Шлем на щурмовак

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

CAC CA-15 'Kangaroo'

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-65 Maverick

Guided Bomb Unit-12

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Су-1

AGM-45 Shrike

North American T-2 Buckeye

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: