Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Instructions    Размер: 3.04 MB

Guided Bomb Unit-12

Me-410A-1 ( Hornisse )

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AGM-78 Starm

Су-1

Red Devil

Henschel Hs-129 B3

Rafale B

Grumman F-11 Tiger

Grumman А-6E Intruder

AIM-9L

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-65 Maverick

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Яковлев Як-23

Nakajima Ki.87

North American T-2 Buckeye

Як-7Б

CAC CA-15 'Kangaroo'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

He-100 D-1

Бронирана кола 39M CSABA

Шлем на щурмовак

AGM-45 Shrike

Як-130

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: