Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Elements F T    Размер: 1.05 MB

Бронирана кола 39M CSABA

He-100 D-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Шлем на щурмовак

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-130

Grumman А-6E Intruder

North American T-2 Buckeye

Red Devil

Henschel Hs-129 B3

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman F-11 Tiger

Яковлев Як-23

AGM-78 Starm

Rafale B

Me-410A-1 ( Hornisse )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Guided Bomb Unit-12

AIM-9L

AGM-65 Maverick

AGM-45 Shrike

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

CAC CA-15 'Kangaroo'

Як-7Б

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Nakajima Ki.87

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: