Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.

Rafale B

North American T-2 Buckeye

Guided Bomb Unit-12

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Red Fury

Як-130

Яковлев Як-23

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Me-410A-1 ( Hornisse )

Henschel Hs-129 B3

Grumman А-6E Intruder

CAC CA-15 'Kangaroo'

He-100 D-1

Grumman F-11 Tiger

AGM-45 Shrike

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Nakajima Ki.87

AGM-65 Maverick

Су-1

Бронирана кола 39M CSABA

Шлем на щурмовак

Як-7Б

AIM-9L

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Red Devil

AGM-78 Starm

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: