Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.

AGM-45 Shrike

AGM-65 Maverick

North American T-2 Buckeye

Me-410A-1 ( Hornisse )

He-100 D-1

AGM-78 Starm

Су-1

Яковлев Як-23

Шлем на щурмовак

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Guided Bomb Unit-12

Grumman А-6E Intruder

Як-7Б

Henschel Hs-129 B3

Як-130

Nakajima Ki.87

CAC CA-15 'Kangaroo'

Red Devil

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Rafale B

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman F-11 Tiger

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: