Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • he_100    Размер: 20.58 MB

Як-7Б

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Guided Bomb Unit-12

Grumman А-6E Intruder

Шлем на щурмовак

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

He-100 D-1

AGM-78 Starm

CAC CA-15 'Kangaroo'

Як-130

Nakajima Ki.87

Red Devil

AGM-65 Maverick

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Бронирана кола 39M CSABA

North American T-2 Buckeye

Red Fury

Grumman F-11 Tiger

Яковлев Як-23

Rafale B

Henschel Hs-129 B3

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AIM-9L

Су-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: