Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • F11F-1 Tiger    Размер: 4.29 MB

Шлем на щурмовак

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Red Devil

AGM-78 Starm

Як-130

CAC CA-15 'Kangaroo'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman F-11 Tiger

AGM-65 Maverick

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Red Fury

North American T-2 Buckeye

He-100 D-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

Rafale B

AGM-45 Shrike

Guided Bomb Unit-12

Як-7Б

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Бронирана кола 39M CSABA

Nakajima Ki.87

Henschel Hs-129 B3

Су-1

AIM-9L

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman А-6E Intruder

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: