Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • AGM-65 Maverick    Размер: 1.02 MB

Guided Bomb Unit-12

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman F-11 Tiger

AIM-9L

Grumman А-6E Intruder

Шлем на щурмовак

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Як-7Б

AGM-78 Starm

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Бронирана кола 39M CSABA

North American T-2 Buckeye

Red Devil

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Henschel Hs-129 B3

Яковлев Як-23

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Me-410A-1 ( Hornisse )

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-65 Maverick

He-100 D-1

Су-1

Rafale B

Nakajima Ki.87

Як-130

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: