Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • AGM-65 Maverick    Размер: 1.02 MB

Rafale B

Як-7Б

AGM-45 Shrike

AGM-78 Starm

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Яковлев Як-23

Шлем на щурмовак

Guided Bomb Unit-12

Як-130

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Henschel Hs-129 B3

Red Devil

Red Fury

Grumman А-6E Intruder

Су-1

Grumman F-11 Tiger

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

CAC CA-15 'Kangaroo'

AIM-9L

North American T-2 Buckeye

Me-410A-1 ( Hornisse )

Бронирана кола 39M CSABA

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

He-100 D-1

Nakajima Ki.87

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: