Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • AGM-78 Starm    Размер: 1001.33 KB

Grumman F-11 Tiger

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-45 Shrike

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-65 Maverick

He-100 D-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Шлем на щурмовак

Як-130

AGM-78 Starm

Red Fury

Nakajima Ki.87

Me-410A-1 ( Hornisse )

Яковлев Як-23

Rafale B

Як-7Б

CAC CA-15 'Kangaroo'

AIM-9L

Grumman А-6E Intruder

Red Devil

Henschel Hs-129 B3

North American T-2 Buckeye

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: