Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • MICA EM/IR    Размер: 984.2 KB

Henschel Hs-129 B3

AGM-78 Starm

AGM-65 Maverick

AGM-45 Shrike

He-100 D-1

Бронирана кола 39M CSABA

Red Fury

Як-7Б

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Me-410A-1 ( Hornisse )

AIM-9L

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Guided Bomb Unit-12

Grumman F-11 Tiger

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Nakajima Ki.87

North American T-2 Buckeye

Яковлев Як-23

Шлем на щурмовак

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman А-6E Intruder

CAC CA-15 'Kangaroo'

Rafale B

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: