Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • MICA EM/IR    Размер: 984.2 KB

Grumman F-11 Tiger

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Me-410A-1 ( Hornisse )

Шлем на щурмовак

AIM-9L

AGM-65 Maverick

Як-130

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

CAC CA-15 'Kangaroo'

Яковлев Як-23

He-100 D-1

Red Devil

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

North American T-2 Buckeye

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-78 Starm

Red Fury

AGM-45 Shrike

Як-7Б

Guided Bomb Unit-12

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Су-1

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman А-6E Intruder

Бронирана кола 39M CSABA

Nakajima Ki.87

Rafale B

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: