Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • MK-81    Размер: 77.24 KB

Nakajima Ki.87

AGM-65 Maverick

Rafale B

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Яковлев Як-23

Бронирана кола 39M CSABA

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-45 Shrike

Grumman F-11 Tiger

Grumman А-6E Intruder

Як-130

CAC CA-15 'Kangaroo'

He-100 D-1

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Су-1

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Guided Bomb Unit-12

Red Fury

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AIM-9L

Як-7Б

North American T-2 Buckeye

Red Devil

Me-410A-1 ( Hornisse )

Шлем на щурмовак

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: