Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • R-60 M    Размер: 335.39 KB

Grumman F-11 Tiger

Red Fury

Grumman А-6E Intruder

Яковлев Як-23

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Henschel Hs-129 B3

Як-7Б

CAC CA-15 'Kangaroo'

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

He-100 D-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Rafale B

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-65 Maverick

AGM-78 Starm

AGM-45 Shrike

Су-1

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Me-410A-1 ( Hornisse )

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Як-130

AIM-9L

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: