Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Kawanishi N1K1 Kyofu    Размер: 4.34 MB

AGM-78 Starm

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AIM-9L

Red Fury

AGM-45 Shrike

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-65 Maverick

Бронирана кола 39M CSABA

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-130

Су-1

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Henschel Hs-129 B3

Grumman F-11 Tiger

Rafale B

Grumman А-6E Intruder

Nakajima Ki.87

CAC CA-15 'Kangaroo'

Guided Bomb Unit-12

He-100 D-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Яковлев Як-23

Шлем на щурмовак

Red Devil

Як-7Б

North American T-2 Buckeye

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: